Κ.Η.Φ.Η Αρχανών

Τον Μάρτιο 2012 η εταιρία LINE ΑΒΕΕΞ ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο που είχε αναλάβει για το πρώτυπο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων που ανεγέρθη στις Αρχάνες Ηρακλείου. Τοποθέτησε ξύλινα κουφώματα γερμανικών προδιαγραφών (SYLOR), εσωτερικές πόρτες, κουζίνα και λοιπές ξύλινες κατασκευές.

 
     εταιρεία | επικοινωνία | αρχική | Designed by CreativeStudio | Copyright 2008