Παράδοση έργου στο Θεραπευτήριο Αγίου Νικολάου

Το Θεραπευτήριο Αγίου Νικολάου διεξήγαγε διαγωνισμό κλειστών προσφορών για την ανακαίνιση μέρους του κτιρίου και την αντικατάσταση, αλλά και προσθήκη νέων πορτών Πυρασφαλείας. Η εταιρία ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ LINE ΑΒΕΕΞ συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, κέρδισε και παρέδωσε το έργο με επιτυχία και συνέπεια στα τέλη Φεβρουαρίου 2012.


 
     εταιρεία | επικοινωνία | αρχική | Designed by CreativeStudio | Copyright 2008