Κατασκευή και Προμήθεια καύσιμης ύλης για Σόμπες

Η ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ LINE ΑΒΕΕΞ στην κατεύθυνση να συμβάλλει στην πράσινη οικονομία κατασκευάζει και προμηθεύει την αγορά με Μπρικέτες.
Οι μπρικέτες είναι ανακυκλωμένα υπλοίματα ξύλου σε συμπιεσμένη μορφή και αποτελούν ιδανική καύσιμη ύλη για σόμπες, αλλά και τζάκια. Στόχος μα είναι μεγάλος όγκος από τα απορρίμματα του εργοστασίου να επαναχρησιμοποιηθούν, περιορίζοντας έτσι την ρύπανση του Περιβάλλοντος, αλλά και να προσφέρουμε στον καταναλωτή καύσιμη ύλη σε πολύ Προσιτές Τιμές.

  
 1  
 
     εταιρεία | επικοινωνία | αρχική | Designed by CreativeStudio | Copyright 2008